Recent Events
 

HKDSE Results (2017)

 

Congratulations to our students who got outstanding HKDSE results this year:      

 

MOK HIU TUNG

 

4 (5**), 3 (5*), 1 (5) 

 

WONG CHUN SANG

 

4 (5**), 2 (5*), 2 (5)

 

TAM TSZ TSUN

 

3 (5**), 3 (5*), 1 (4), 1 (3)

 

CHUNG KIN SHUN

 

2 (5**), 3 (5), 2 (4), 1 (3)

 

UY CHUN HUNG 

 

1 (5**), 2 (5*), 1 (5), 2 (4), 2 (3)

 

TSE YEE LAI 

 

3 (5*), 3 (5), 1 (4)

 

WONG TSZ HEI 

 

2 (5*), 4 (5), 2 (4)

 

YEUNG KA FAI 

 

2 (5*), 3 (5), 2 (4)

 

SUEN LONG HIN

 

1 (5*), 6 (5)