2022 HKDSE Results (Outstanding students)

 

Congratulations to our students with outstanding HKDSE results this year: 

 

 

HO SAU CHING 1 (5**) 2 (5*) 3 (5)  
CHAN WING LAM 4 (5*) 1 (5) 1 (4)  
AU TSZ YAN 1 (5**) 2 (5*) 1 (5) 2 (4)
LAI TSZ TO 3 (5*) 3 (5)    
SO CHIN KUK 1 (5**) 1 (5*) 1 (5) 2 (4)
WONG CHING KIU 1 (5**) 1 (5*) 1 (5) 2 (4)
LIAN JINGXIA 1 (5**) 1 (5*) 1 (5) 2 (4)
KWAN YAN YU 2 (5*) 1 (5) 2 (4)  
LEE YEUK LAAM 1 (5*) 3 (5) 2 (4)